Email: [email protected]
Phone:: +44 20 7240 9319
back to top

Ettevõtte sotsiaalne missioon: kaitseme õigust emotsioonidele

Me elame veebi-ajastul. Kuid vaatamata kommunikatsiooni võimaluste kiirele arengule, elav kontakt, ja temaga koos emotsioonid – pidevalt kahanevad. Viirus on olukorda veelgi teravnenud, võttis meilt õiguse rõõmule tavalisest inimsuhtlusest. Ja lõpuks saime aru lähedaste kohaloleku tegeliku väärtuse.

Ükski zoom, ega ükski teine tehniline seade ei saa asendada aistinguid, mida kogeb inimene, kes just sai imelise kimbu. Lilled korralikult täida oma rolli – kingivad inimestele rõõmu! Meie floristid iga päev kaitsevad teie õigust elavatele emotsioonidele, õigust rõõmustada ja rõõmustada teisi.